SerMimar İnşaat Malzemeleri
Toptan Satış, Uygun Fiyat, Zamanında Teslim

sermimar@sermimar.net

Fiyatlar güncellenmektedir. Lütfen güncel fiyat için arayınız. 

Cam Yünü Levha / Cam Yünü Şilte Nedir?

Hafif, yanmaz, kaplamasız camyünü şiltedir. Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle üretilmiş doğal, mineral ve inorganik kökenli bir üründür.

- Her türlü eğimdeki metal ve ahşap çatılar
- Kullanılmayan çatı araları
- Kullanılan çatı aralarında
- Çelik konstrüksiyonlu endüstriyel yapılarda
- Sandviç çatılarda
- Hayvan barınakları ve tavuk çiftliklerinde

İleri teknoloji ile üretilmiş, yüksek kaliteli ve etkin maliyetli bir yalıtım malzemesidir. Yüksek ısı yalıtımı yanında ses yalıtımınıda önemli katkı sağlamaktadır. Hammaddesinin inorganik doğası sebebiyle (büyük ölçüde kum) cam yününün yangına karşı da olağanüstü bir direnç seviyesi vardır.

Cam Yünü Levha ve Cam Yünü Şilte Fiyatları

Ürün Bilgisi Fiyat (paket)
Knauf Earthwool044 Çatı Şiltesi (13,5 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 35,50 TL/paket
Knauf Earthwool044 Folyolu Çatı Şiltesi (13,5 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 50,50 TL/paket
--- ---
Ursa Camyünü Çatı Şiltesi (11 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 35,50 TL/paket
Ursa Marka Camyünü Çatı Şiltesi (11 kg/m3 yoğunluk - 12cm kalınlık 120cmx800cm) 36,50 TL/paket
Ursa Camyünü Çatı Şiltesi (14 kg/m3 yoğunluk - 8cm kalınlık 120cmx800cm) 44,50 TL/paket
Ursa Camyünü Çatı Şiltesi (14 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 49,50 TL/paket
Ursa Camyünü Çatı Şiltesi (18 kg/m3 yoğunluk - 8cm kalınlık 120cmx800cm) 50,50 TL/paket
Ursa Camyünü Çatı Şiltesi (18 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 50,50 TL/paket
--- ---
Ursa Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (11 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 50,50 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (14 kg/m3 yoğunluk - 8cm kalınlık 120cmx800cm) 60,50 TL/paket
Ursa Marka Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (14 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 60,00 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (14 kg/m3 yoğunluk - 14cm kalınlık 120cmx800cm) 60,00 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (18 kg/m3 yoğunluk - 8cm kalınlık 120cmx800cm) 60,00 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Çatı Şiltesi (18 kg/m3 yoğunluk - 10cm kalınlık 120cmx800cm) 58,00 TL/paket
--- ---
Ursa Camyünü Duvar Levhası (22 kg/m3 yoğunluk - 3cm kalınlık 120cmx800cm) 42,50 TL/paket
Ursa Marka Camyünü Duvar Levhası (22 kg/m3 yoğunluk - 5cm kalınlık 120cmx800cm) 42,50 TL/paket
Ursa Camyünü Duvar Levhası (22 kg/m3 yoğunluk - 8cm kalınlık 120cmx800cm) 45,50 TL/paket
--- ---
Ursa Folyolu Camyünü Duvar Levhası (22 kg/m3 yoğunluk - 3cm kalınlık 120cmx800cm) 61,50 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Duvar Levhası (22 kg/m3 yoğunluk - 5cm kalınlık 120cmx800cm) 55,50 TL/paket
--- ---
Ursa Folyolu Camyünü Klimapan Levha (50 kg/m3 yoğunluk - 2,5cm kalınlık 120cmx800cm) 70,50 TL/paket
Ursa Folyolu Camyünü Klimapan Levha (50 kg/m3 yoğunluk - 5cm kalınlık 120cmx800cm) 75,50 TL/paket
--- ---
Camyünü Levha ve Camyünü Şilte İşçiliği için lütfen fiyat sorunuz ...... TL/m2

Cam Yünü Isı Yalıtım Performansı

Gazlar ısı iletimi açısından çok başarısız olmakla birlikte, ısı yalıtımı açısından üstündürler. Mineral camyünü ise, gözenekli yapısı sayesinde içinde durgun hava hapseder ve böylece neredeyse gazlar kadar düşük ısı iletimi seviyesine ulaşır. Bu gözeneklerin uygun büyüklükleri sayesinde, taşınım, ışınım ve iletim ile ısı geçişi en üst seviyede engellenmiş olur.

Isı yalıtım performansının tanımlanmasında, yönetmelik bazı değişkenlerden söz eder:

λ Isıl iletkenliği (W/mK şeklinde ifade edilir.)
d Kalınlık (Genellikle m cinsinden ifade edilir.)
Bu iki nitelik m2K/W cinsinden R ısıl direnci ifade eder.

Mantık çerçevesinde yoğunluk tanımda yer almaz. Kullanılan hammadeye, üretim prosesine veya gözenekliliğe bağlı olarak, eşit yoğunluklu iki ayrı ürünle değişik ısı iletkenlik seviyeleri elde edilebilir. Yoğunluk, sadece ürünün belli bir yalıtkanlık işlevi kazandırılmak üzere işlenirken tüketilen doğal kaynak miktarını ifade eder. Isı yalıtım özelliklerini arttırmadan yalnızca yoğunluğu arttırmak, sadece çevreye zarar sebep olur.

Cam Yünü Ses Yalıtımı Performansı
Mineral camyünü ses yalıtımı sistemleri için uygun bir üründür. Düzenli, elastik ve gevşek lifli yapısı (hammedeleri ve üretim prosesi sayesinde), ses dalgalarını absorbe eder, sesin diğer tarafa geçişini engeller veya çok düşük seviyelere indirger. Bu sayede, havadaki seslerin iletimi, etkisi ve yankılanması çok daha az olur.

Dış cephelerde, bölme duvarlarda, döşemelerde ve tavanda kullanılan camyünü ürünleri odalar arasında veya evler arasında özel hayatın mahremiyetine de katkıda bulunan ideal ses yalıtım malzemeleridir.

Cam Yünü Ses Yalıtımı Özellikleri Bir malzemenin ses yalıtımı özelliğine sahip olduğunu anlamak için akla getirilmesi gereken akustik özellikler : Sertlik ve hava akımına karşı dirençtir. Mineral cam yünü esnekliği sayesinde çok düşük sertliğe sahiptir. Bir ürünün bu özelliği dinamik sertlik (s'=Edyn/d) ile ölçülür ve MN/m3 ile ifade edilir.

Söz konusu akustik özellik ise hava akımına karşı dirençtir. İdeal değer 5-10 kPa.s/m2 aralığında olmalıdır. 5 kPa.s/m2 altındaki yalıtım malzemeleri, yeterli ses yalıtım özelliği gösteremez ve 10 kPa.s/m2 üzerindeki malzemelerde, malzeme çok sıkı olacağı için ses iletimi özelliği baskındır.
Cam Yünü Yangın Karşısındaki Davranış
Hammaddelerinin kökeni (büyük oranda kum ve diğer mineraller) sayesinde, camyünü A1 yanmazlık sınıfındadır. Bu sınıflandırma ürüne farklı kaplama uygulamaları yapıldığı takdirde değişiklik gösterebilir. Yangın karşısında davranış, yangına sebebiyet verme veya genişlemesine neden olma seviyesini belirtir ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:
Cam Yünü TS EN 13501-1 standardına göre yanmazlık sınıfı
Bir yapı elemanının (duvar, bölmeler vs.) yangın karşısında davranışı her bir bileşenin yangın karşısında direnimi ile hesaplanır; ancak bu, yangın karşısında davranış ile karıştırılmamalıdır.
Cam Yünü Higroskopik davranış Su buharı geçirgenliği
Mineral camyünü su iticidir ve kılcal değildir. Diğer bir deyişle camyünü nemi içine çekmez.
Cam Yünü Kolay Uygulama
Esnekliği sayesinde, mineral camyünü yapı elemanlarının girinti çıkıntılarına kolaylıkla uygulanır ve uygulama sırasında görünür ek yerleri zorunlu (ısı ve ses köprülerine sebep olması nedeni ile istenmeyen) kesiklikler olmadan doğru bir şekilde yalıtımın sürekliliğini sağlar.

Cam Yünü Çevre

Mineral camyünü enerji tasarrufuna nasıl katkıda bulunur?

Mineral camyünün çevreye olan tüm etkileri göz önünda bulundurulduğdunda, beşikten mezara kadar (hammaddelerin alımından üretime, binanın yaşam döngüsünden bunu izleyen yıkıma ve camyününün yaşam döngüsünün sonuna kadar) tasarruf edilen enerji, harcanan enerjiden çok daha fazladır. Üretimi sırasında, mineral camyünü aşağıdaki nitelikleri sayesinde en düşük çevre etkisine ve çevrenin korunmasına en yüksek katkıya sahip yalıtım malzemesidir:

- Mineral camyününün doğal ve inorganik nitelikleri
- Yeryüzünde bol miktarda bulunan fiziksel olarak tükenmez kabul edilen doğal minerallerden oluşan hammaddeleri (kum, kalsit, magnezyum vs.)
- Olağanüstü derecede hafif oluşu sayesinde düşük seviyede doğal kaynak kullanımı
- Geri dönüşümlü camların hammadde olarak kullanılması ile çevrenin korunmasına katkıda bulunması
- Fabrikanın arıtma sistemi sayesinde en az atık su üretmesi
- En az doğal kaynak kullanımı ile maksimum ısı ve yalıtım performansı elde edilmesi (düşük yoğunluk)

Teknik Özellikler (TS 901-1 EN 13162 Standardına Göre)
Isı iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 °C) (λ Değeri) 0,043 W/mK
Yanmazlık Sınıfı A1
Kalınlık Toleransı T1
Boyut Kararlılığı DS (T+)
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) (λ90/90 0,047 W/mK
Isıl Direnç Beyan Değeri R90/90 2,50 m2K/W

Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi Nedir?
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi - Camyünü Levha Şilte

Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Earthwool 044, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygulanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yüksek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır.

Kullanım amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Aluminyum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır. TEMEL ÖZELLİKLERİ: Isı İletim Katsayısı: λ = 0,044 W/m.K Yangına Tepki Sınıfı: Euroclass A1 (TS EN 13501-1) Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi uçucu organik bileşikler barındırmaz.
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi Ürün Avantajları
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi - Camyünü Levha Şilte

- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel termal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur.
- Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır.
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay ve rahat uygulamalara imkan tanır.
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok daha kolay kesilir.
- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısında fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akrilik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel termal ve akustik kaçakların önüne geçer.
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi Paketleme ve Depolama
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi - Camyünü Levha Şilte

Earthwool 044 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve son kat şirink ile sarılı paletli şekilde sunulmaktadır.
Uygulama sahasında daha uzun ürün ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir ve paketler doğrudan yerle temas etmemelidir.
Knauf Earthwool 044 Çatı Şiltesi Uygulama
- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce,döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Earthwool 044 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak tamamen açılmalıdır.
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yönünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun ölçülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Etiketler: